Experience ::
 
จัดสร้างระบบปรับอากาศด้วยสารดูดความชื้น (Desiccant aircondition system)
 
  Year Experience  :  2011  
  Type Experience  :  Energy & Environment  
  Detail  :  เป็นห้องต้นแบบเพื่อการวิจัยในการปรับอากาศด้วยสารดูดความชื้นเพื่อลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และเพิ่มความในการระบายของเหงื่อบนผิวหนังให้ดียิ่งขึ้น โดยระบบนี้จะทำงานร่วมกับการทำความเย็นโดยใช้น้ำเย็น